41st ESPEN Congress 'Nutrition - A Highway to Health'
August 31-September 3, 2019
Krakow, Poland


 

HALLITUS

Puheenjohtaja
Riitta Korpela (Helsingin yliopisto)

Varapuheenjohtaja
Erkki Antila (Mehiläisen lääkäriasema)

Hallituksen muut jäsenet
Pia Nikander (HUS)
Kirsimarja Metsävainio (KYS)
Helena Orell-Kotikangas (HUS)
Ulla Siljamäki-Ojansuu (TAYS, FISPENin edustaja ESPENin vuosikokouksessa)
Timo Strandberg (HUS)

Hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja
Pentti Martikainen (Fastia Oy)

Sihteeri
Raisa Harjula