Vuosikokous 16.5.2019: Biomedicum (luentosali 1), Helsinki

LLL-kurssi: Ravitsemushoito maha-suolikanavan sairauksissa 23.5.2019
.
Kurssi on maksuton.

41st ESPEN Congress 'Nutrition - A Highway to Health'

August 31-September 3, 2019
Krakow, Poland


 

The Finnish Society for Clinical Nutrition and Metabolism ry (FISPEN) hallituksen tietosuojatiedote GPDR 1.4.2019

FISPEN ry huolehtii yksityisyydestäsi ja käsittelee henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. FISPENin hallituksen 4.3.2019 hyväksymien tietosuojaperiaatteiden tarkoituksena on antaa läpinäkyvä kuvaus siitä, kuinka FISPEN ry kerää, käyttää, esittää, siirtää ja tallentaa tietojasi, ja kuinka voit tarkistaa ja päivittää niitä.

Henkilötieto
Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki tiedot, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa, esimerkiksi nimi, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Näitä tietoja FISPEN kerää myös European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) varten. Jäsenmaksumääritys edellyttää syntymäajan keruun.

Tietosuojavastuu
FISPEN ry vastaa tietosuojavastaavan ominaisuudessa tällä verkkosivustolla kerättävien tietojen käsittelemisestä.

Henkilöjäsenyys
FISPENissä johtaa automaattisesti myös ESPENin jäsenyyteen. FISPEN välittää ESPENille ryhmäjäsenten (block members) henkilötiedot. ESPEN vastaa FISPENin välittämien tietojen tietosuojasta. ESPEN on lähettänyt kaikille jäsenille oman selvityksen uuden tietosuojalain noudattamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus ja käsittelyn edellyttämä suostumus
FISPEN ry käsittelee henkilötietoja jäsenen kanssa tehdyn jäsensopimuksen toteuttamiseksi, jäsenen antaman tietojen ja suostumuksen perusteella, lakisääteisten määräysten noudattamiseksi tai muista oikeutetuista syistä. Mikäli käsittely perustuu jäsenen suostumukseen, jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus ottamalla yhteyttä FISPENiin.

Kuinka henkilötietoja kerätään ja mihin tiedot käytetään

FISPEN ry kerää henkilötietoja jäseniltä tai jäseniksi hakeutuvilta. Tiedot kerätään FISPENin jäsenasioiden, jäsentiedotteiden (voi sisältää mainoksia), koulutustilaisuuksien, jäsenmaksulaskujen, ESPENin jäsenrekisteröintiä, ESPENin lehtiä ja tiedotteita varten.

Lakiin perustuvat vaatimukset
Henkilötietoja voidaan joutua käsittelemään myös lakien ja asetusten asettamien määräysten toteuttamiseksi esimerkiksi turvallisuuteen, kirjanpitovelvollisuuteen tai reklamaatio-oikeuteen liittyvissä asioissa.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötiedot luovutetaan vain FISPENin ja ESPENin jäsenasioiden, jäsenkirjeiden, jäsenkyselyiden, jäsenkoulutuksien ja ESPENin lehtien hoitoasioissa vain FISPENin ja ESPENin hallinnossa valituille henkilöille.

Henkilötietojen tallentaminen
FISPEN ry säilyttää jäsenten tai koulutusasiakkaiden henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan näiden tietosuojaperiaatteiden mukaiseen käsittelytarkoitukseen. Jäsenyyden loputtua henkilötiedot poistetaan seuraavan kahden vuoden aikana ja kirjanpidosta kirjanpitolain mukaan.

Henkilötietojen suojaaminen, muuttaminen ja poistaminen
FISPEN ry suojaa henkilötiedot asiattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta ja poistamiselta. Hallitus ja toimihenkilöt ovat saaneet ohjeet henkilökohtaisten tietojen käsittelemisestä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. FISPEN ry vastaa jäsenen henkilötietojen käsittelemisestä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot ja valitukset ym.
Tietosuojauksesta vastaa hallitus ja kysymykset jäsenen tietosuojasta ja tietojen poistamispyynnöt osoitetaan FISPEN ry hallitukselle:
fispen(at)outlook.fi